Activos no ano lectivo de 2008/2009

Inactivos no ano lectivo de 2008/2009

Bis-Bis
Buteo
Columba
Lobinhos
Loureiro

                                  (5)